17 år gammel jente til Ullevål sykehus etter sykkelulykke.